Begur canvia l'empresa que gestiona el servei d'aigües

Canvis en la gestió de l'aigua de Begur. El ple ha aprovat la concessió dels serveis municipals d'abastament d'aigua potable i clavagueram a Aigües de Catalunya per un preu d'1.072.888,38 euros.

This text will be replaced

El contracte de la nova gestió dels serveis d’aigua potable i clavegueram és per un període de 5 anys, més 4 de prorrogables. La Companyia General d’Aigües de Catalunya s’ha acabat imposant a tres empreses més, entre les quals hi havia Sorea, que és la que ha gestionat la concessió del servei de l’aigua dels darrers 50 anys.

La proposta de la nova concessionària es concreta en quatre apartats: servei d’abastament d’aigua, per un import de 916.090,3 euros anuals; servei de clavegueram, per 116.097,92 euros anuals; servei de cobrament d’altres taxes, 13.500 euros anuals, i servei per la prestació de serveis addicionals, 27.200,15 euros anuals.

La nova concessió permetrà abaratir el rebut de l'aigua que paguen els ciutadans.
 

L'Ajuntament va treure a licitació el servei ja que s'havia esgotat el termini màxim que la llei permet a una concessionària tenir-lo, que és de 50 anys. Sorea va començar a abastir d'aigua Begur el 1966 i gestionar el clavagueram el 2001.

L'oposició, tot i avalar via abstenció la decisió municipal, va fer notar el pseudomonopoli que suposa que hi hagi la mateixa empresa gestionant el servei d'Aigües de la Mancomunitat de Municipis entre Palafrugell, Begur, Pals i Regencós i l'aigua a les cases.

Que Aigües de Catalunya gestioni l'agiua en alta i baixa, tampoc es veu amb bons ulls des de l'Ajuntametn, però recorden que aviat s'haurà de renovar la concessió de la mancomunitat.

A més d'Agües de Catalunya, s'hi van presentar Sorea, Acciona i Aquàlia. Aquesta darrera empresa, tot i presentar l'oferta més barata, va ser descartada perquè la valoració que feien de costos era errònia i per tant incorrien en el supòsit de rebaixa temerària, tal i com va voler destacar l'interventor municipal.
En paral·lel el ple begurenc va aprovar per unanimitat, una modificació del reglament del servei de proveïment domiciliari d’aigua potable per també abaratir el preu de l’aigua davant fuites fortuïtes. La modificació afecta l’article 59, que tracte de la facturació sobre supòsits de fuita d’aigua. A partir d’ara, l’entitat subministradora aplicarà en la factura corresponent als metres cúbics corresponents a una fuita fortuïta la tarifa del primer tram de consum, que és la més econòmica. S'atén així, una demanda del Síndic