La bona experiència dels pobles veïns anima a Begur a instal·lar càmeres de videovigilància

Amb la satisfacció d'altres municipis com argument i la bona experiència de policies locals veïnes , l'Ajuntament de Begur també aposta per instal·lar càmeres de videovigilància al  poble. 

This text will be replaced

Per això ha previst una partida de 150.000 euros dins els pressupostos del 2017 que servirà per fer un estudi sobre el nombre de càmares que necessita la Policia Local i la seva ubicació més adient.

Malgrat que encara no s'ha determinat la ubicació exacta de les càmeres de videovigilància, el Govern Begurenc pensa en les nombroses urbanitzacions del municipi. Espais amb molta vida a l'estiu però solitaris a l'hivern.  La instal·lació d'aquests ginys facilitarà la feina de prevenció i control a la Policia Local.

El nou servei estarà centralitzat a la comissaria de la Policia Local que s'haurà d'adequar. A més, abans de la seva entrada en servei, caldrà aconseguir, obligatòriament, la corresponent autorització  administrativa  prèvia  de la Direcció General d’Administració de la Seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat, amb l’informe favorable de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. Segons la reglamentació actual, les càmeres policials han d’estar senyalitzades amb cartells. La majoria d’elles no graven so i que les imatges  es destrueixen al cap d’un mes.