Convocat el VII concurs de cartells de la Fira d'Indians de Begur

L’equip Indià de l’ajuntament de Begur ha convocat el VII concurs de cartells de la Fira d’Indians. L’objecte del present concurs és la realització d’un cartell, representatiu de la XII Fira d’Indians que se celebra els dies 4, 5 i 6 de setembre.

Enguany el tema de la fira és “Indià i mecenes”. Els indians també van ajudar moltes persones que passaven dificultats. Van construir escoles, casinos, hospitals i asils d’ancians per demostrar que eren unes persones triomfadores i que estimaven el seu poble. Així doncs, van invertir en el foment de les arts i en el progrés social. Aquest és el seu llegat com a mecenes social i filantrop.

Per elaborar  el cartell es pot utilitzar la tècnica que es consideri més adequada per a la seva realització (il·lustració, fotografia, collage, pintura, digital, etc.). Cada participant hi pot concursar presentant tantes propostes com vulgui.

La mida dels cartells ha de ser de 45x65 cm i s’han de presentar adherits sobre una superfície rígida tipus cartró ploma o similar (no s’acceptaran els cartells plegats o enrotllats). Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, aquesta s’ha de poder facilitar en suport CD a alta resolució o adjuntar la diapositiva original de qualitat. En el cas que el cartell sigui dissenyat per ordinador, l’autor n’ha de lliurar també una còpia en format digital i amb la resolució adequada (300 dpi). El cartell guanyador rebrà un premi de 500€. El termini de presentació finalitza el dia 12 d’abril de 2015. Els treballs es poden lliurar a l’Oficina de Turisme de Begur. Al dors de l’obra s’hi escriurà un títol amb el qual es concursa i cada obra s’acompanyarà d’un sobre tancat en la part exterior del qual s’escriurà el mateix títol, i dins el sobre constarà: el títol, el nom i cognoms de l’autor/a, adreça, telèfon i adreça mail.

El jurat estarà format pels membres integrants de l’equip indià de la Fira.