Reunió amb empresaris per incentivar el sector industrial i empresarial de Begur

Foto: Ajuntament de Begur

L’Ajuntament de Begur s’ha reunit amb unes 60 persones vinculades al sector industrial i empresarial del municipi amb l’objectiu de fer-los saber la intenció d’incentivar-los de cares a assumir les obres públiques que es facin al terme municipal. “Volem que aconsegueixen, unint-se, l’obra pública”, ha manifestat l’alcalde, Joan Loureiro.

A la reunió amb els industrials, que va tenir lloc a la sala de plens de l’ajuntament, es van donar a conèixer les tres línies mestres del nou govern: la creació d’una borsa d’empreses, de cares a saber qui té feina o no; la creació d’un consell assessor, amb representació dels diferents sectors industrials, com poden ser pintors, lampistes, constructors, ferrers, jardiners..., i la unificació de preus per obra pública. “Cal agrair l’assistència dels industrials, que va ser massiva”, ha dit amb satisfacció l’alcalde.

Respecte a la borsa d’empreses, l’alcalde ha destacat el fet que amb ella es podrà saber l’estat de les empreses. “En tenir un llistat, podrem saber què tenim de cares a possibles casos, especialment davant emergències”, ha afegit Loureiro.

Intercanviar opinions amb els empresaris per veure les necessitats en obra pública

En quan al consell assessor, el mandatari begurenc ha recordat que ja ho tenien en el seu programa electoral. “Intercanviar opinions entre el món de les obres públiques i els empresaris i fer arribar a les administracions les seves problemàtiques i les seves necessitats”, ha recordat l’alcalde.

Respecte als preus públics, es vol mirar que siguin els propis sectors que els marquin. “Tot això ens servirà per unificar criteris en les ordenances municipals, com també en les actuacions sobre obres i serveis que es facin al municipi”, ha conclòs Loureiro.