Desencallades les obres d'urbanització de Son Rich de Begur, aturades des del 2009

Foto: Ajuntament de Begur

Després de sis anys aturades, s'han reprès les obres d'urbanització de Son Rich de Begur, que estan previstes que estiguin enllestides de cares a l'estiu vinent.

La represa de les obres, iniciades aquest setembre passat, ha estat possible després de la creació d'una nova junta rectora, que ha aconseguit el finançament econòmic necessari per enllestir aquesta urbanització, que es troba a tocar el nucli de Begur i que es va començar a construir als anys 60.

Segons el projecte d'urbanització, que té un cost de 4,2 milions d'euros, es podran fer unes 142 cases més a les 26 actualment existents.

Zona de creixement natural del poble

L'alcalde, Joan Loureiro, va manifestar la seva satisfacció per veure enllestida una nova urbanització del municipi, més quan aquesta és la zona natural de creixement del nucli urbà. "La prioritat, després de 50 anys, és acabar-la", ha afirmat Loureiro.

Les obres, que està executant l'empresa ACSA Obras e Infraestrucuras SA, es concreten en fer arribar tots els servei bàsics -aigua, sanejament i electricitat- a les prop de 200 parcel·les, com també l'adequació dels vials i l'enllumenat públic. A més, la urbanització comptarà amb gas ciutat, que es distribuirà a través d'un dipòsit que es construirà a la part alta i que, d'acord amb les condicions marcades per l'Ajuntament, serà soterrat.El servei del gas té un pressupost de 320.000 euros.

Interés municipal en les obres

Tot això ha estat possible després que es constituís una nova junta rectora que, el mes de gener passat, en assemblea extraordinària, va adjudicar les obres del projecte. "En teoria, per Sant Joan de l'any vinent han d'estar", ha dit l'alcalde, que ha destacat l'interès de l'Ajuntament per reprendre les obres d'aquesta urbanització a tocar el nucli urbà.

Loureiro va justificar aquest "interès" per tres motius: els propietaris que actualment ja hi viuen tindran els serveis bàsics, els propietaris que tenen finques hi podran construir i, per últim, s'activa la zona de creixement del nucli.

L'Ajuntament, en part, és promotora de la urbanització, ja que té una participació del 8,5%. La major part de la participació, que ha estat la impulsora per desencallar-ho, és d'Indemar Investiment SL, que en té el 53,7%. Però a més, l'Ajuntament ha decidit fer un seguiment de les obres, mirant que aquestes s'executin d'acord amb el projecte i els terminis marcats.

Cost segons participació

L'Ajuntament, gràcies al dipòsit que tenia de diversos veïns i que puja a 237.141 euros, ha pogut ara pagar les obres de reparació del mal estat de les obres en ser abandonades el 2009 i, al mateix temps, pagar el primer certificat, que ha pujat a 68.540 euros. Ara, però, els següents pagaments es faran de forma proporcional a la quota de participació, quedant el dipòsit com a reserva. A més, l'empresa, en adjudicar-se el projecte, també ha hagut de fer un aval bancari del 12% del pressupost de les obres per evitar que torni a quedar aturades, com ara fa sis anys.

L'any 2009, les obres es van aturar per manca de finançament. Els hi calien 3 milions d'euros, la meitat del cost global, per poder enllestir tota la urbanització. Des de l'any 2007, l'Ajuntament de Begur va iniciar tot un pla per posar al dia les més de 50 urbanitzacions del municipi. Va comença per Residencial Begur, que és la més gran, tant a nivell de parcel·les com també d'ocupació territorial.