La biblioteca de Begur organitza una sessió musical per a nadons de 0 a 3 anys

La biblioteca municipal Salvador Raurich de Begur organitza aquest divendres, a partir de les 5 de la tarda,  una sessió musical per a nadons de 0 a 3 anys, que es diu Musinfant.

L'activitat va a càrrec de dues educadores de música, les quals utilitzen la música com un mitjà d'aprenentatge per als nadons. D'aquesta manera, els infants treballen capacitats bàsiques, com són l'atenció, la percepció sonora i la memòria rítmica i melòdica. Tot això ajuda al desenvolupament cognitiu de l’infant, el qual va construint la seva personalitat, passant de la dependència dels primers anys de vida cap a l’autonomia posterior, moment en el qual la música hi juga un paper essencial. Es donen recursos perquè la paraula, els sons, els gestos, el silenci, creïn moments de comunicació entre les educadores, els infants i els pares. 

A més, és una música complementària a la que ja es treballa a l’aula (en el cas de les escoles bressol), amb l’afany d’ampliar els coneixements musicals i oferir recursos: més cançons, més audicions, més danses.En definitiva, més sensibilitat musical a través del següent procés intern d’aprenentatge: escoltar, imitar, reconèixer i perquè no, reproduir.