Allargaran la seguretat del camí de vianants de la carretera de Begur a Palafrugell fins a l'entrada sud de Residencial Begur

L'Ajuntament de Begur ha decidit allargar la millora i seguretat del camí de vianants que connecta el nucli urbà de Begur amb l'entrada nord de la urbanització Residencial Begur, el qual va paral·lel a la carretera GI-P-6531 de Begur a Palafrugell, fins a l'entrada sud de la mateixa urbanització. 

L'actuació, amb una llargada d'uns 1.500 metres, té un cost inicial de 122.736,5 euros i un termini d'execució de 3 mesos. "Volem adequar-lo per garantir d'aquesta manera la seguretat dels vianants, ja que és un vial molt utilitzat pels veïns, com també pels turistes", ha manifestat l'alcalde, Joan Loureiro. L'alcalde confia que el projecte es pugui executar en els propers mesos perquè sigui una realitat de cares a la propera temporada estival.

El projecte, que es troba actualment en exposició pública després que fos aprovat inicialment per la junta de govern del 10 de novembre, preveu la millora de les condicions físiques, tant a nivell d'amplada com de pavimentació, com també de la seguretat, amb la col·locació de barreres de protecció de fusta tractada al llarg de tot el seu recorregut paral·lel amb la carretera local. L'actuació segueix la mateixa pauta de la primera fase, que va del nucli a l'entrada nord de la urbanització -uns 1.000 metres- i que va entrar en servei l'estiu del 2005. El paviment serà de sauló, controlant les pendents, mirant que sigui d'un màxim del 2%.  Respecte a les barreres de seguretat, s'eliminaran les de metall existents actualment en alguns trams de la carretera, que és propietària de la Diputació de Girona. A més, es col·locaran, com ja es va fer en la primera fase, senyals verticals per indicar de l'existència del pas de vianants. 

L'adequació del vial, que va sorgir del propi ús dels vianants, comptarà amb tres accions especials. Per un costat, el pas per davant les entrades del supermercat i del càmping que hi ha al llarg d'aquest tram, i que són molt concorreguts. Per un altre, la consolidació d'algun talús, que es farà amb rocalla, per mantenir una amplada uniforme del camí al llarg de tot el seu recorregut. Això també comportarà també algun moviment de terres. I, en tercer lloc, en el tram de vial que fa molta pendent, la pavimentació serà de formigó armat, no pas de sauló, per assegurar la seva permanència. 

Fotografia: Ajuntament de Begur