L'Ajuntament de Begur crearà un centre d'esplai per a infants de 6 a 13 anys

La junta de govern de l'Ajuntament de Begur reunida el 22 de desembre ha acordat crear un centre d'esplai destinat a nens de 6 a 13 anys. L'esplai estarà ubicat en una aula habilitada de l'escola pública Dr. Arruga de Begur i comptarà amb un monitor per a la seva coordinació.

"La proposta es considera com una prova pilot i segons quins siguin els resultats, tant a nivell d’usuaris com de funcionament durant el primer any, es decidirà el manteniment del servei o la seva supressió", ha manifestat Maite Martin, segona tinent d'alcalde i regidora de Joventut, que ha estat l'àrea que ha proposat la seva creació.

L'esplai funcionarà els dissabtes de les 17 a les 20,30 hores. Si bé durant les vacances escolars, podrà restar obert fins a les 22 hores. Tot i això, es podrà flexibilitzar puntualment els horaris en cas que ho requereixen les activitats programades (acampades, tallers...). No es descarta poder organitzar activitats amb la col·laboració dels escoltes de Palafrugell. El preu del servei serà de 10 euros al mes. La ràtio serà de 10 nens com a màxim per monitor.

Paral·lelament a la creació de l'esplai, el govern ha procedit a la contractació temporal i a temps parcial pel termini d’un any d’un coordinador monitor. En aquest sentit, les persones interessades podran presentar el corresponent currículum fins al dia 21de gener de 2016, amb els següents requisits: tenir titulació de monitor de lleure i experiència acreditada en l’àmbit de monitoratge. Es tindrà en consideració que conegui el municipi i el seu entorn. A més, es valorarà especialment haver treballat amb nens i tenir relació o vinculació amb el grup d’escoltes de Palafrugell, ates que algunes activitats es faran en col·laboració. També es farà una entrevista personal. La valoració de la documentació presentada pels candidat anirà a càrrec d'un tribunal format per un tècnic de Joventut del Consell Comarcal, el tècnic de Joventut de l’Ajuntament, el secretari i l’interventor. També podrà assistir-hi un representant del comitè d’empresa.