Posen led a la xarxa d'enllumenat públic de Cap Rubí de Begur

L'Ajuntament de Begur canvia les 47 llumeneres de la xarxa pública de la zona de Cap Rubí, al sector de Fornells, per una de nova generació amb tecnologia led, que és molt més eficient que l'actual.

El canvi, que ha estat una proposta de l'àrea de Medi Ambient i s'ha executat durant aquest mes de desembre, ha tingut un cost de 13.296,77 euros.

Per executar l'obra menor, l'Ajuntament de Begur ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Girona de 8.999,13 euros, dins de la campanya Del Pla a l'Acció del 2015. "Amb aquest canvi de llumeneres, aconseguim un important estalvi econòmic i energètic", ha manifestat l'alcalde, Joan Loureiro. L'actuació l'ha executat l'empresa Enllumenats Costa Brava SL, segons li va adjudicar la junta de govern de Begur el 9 de desembre. L'adjudicació es va fer després que en la junta anterior, la del primer de desembre, s'acceptés la subvenció de l'ens supramunicipal.