Digitalitzen totes les modificacions urbanístiques de Begur per tenir el pla general al dia

L'equip de govern de l'Ajuntament de Begur ha decidit, per junta, compilar totes les modificacions del pla general del municipi, que superen la quarantena, i digitalitzar-les perquè qualsevol persona que vulgui consultar el planejament pugui saber exactament el seu estat actual. 

La compilació, com també la seva digitalització i la creació d'un sistema de consulta, s'ha encarregat a l'empresa Interlands, que és la que va fer el pla general, aprovat per la Generalitat el 2003, per 39.362 euros. "Comportarà un salt de qualitat, ja que en tenir el planejament al dia aconseguirem agilitzar la tramitació, guanyant en temps i en seguretat", ha manifestat l'alcalde, Joan Loureiro, que ha afegit que la cartografia s'adaptarà al sistema de referència a Europa.

El primer pas es concreta en compilar totes les modificacions que s'han fet al pla general. És a dir, tot allò que s'ha incorporat al planejament des què es va aprovar el 2003: canvis, errades o desenvolupaments dels plans parcials. La primera modificació va ser ja el mateix 2003 amb la dotació de més sòl d'equipament al Mas Pinc. Aquesta actuació, que s'ha adjudicat a Interlands per 21.562 euros, comportarà digitalitzar les més de 40 modificacions. A partir d'aquí, caldrà fer el segon pas, que amb un cost de 17.800 euros, es concretarà en crear una base digital amb totes les modificacions, que permetrà entrar-ne de futures, i, al mateix temps, un sistema cartogràfic de consulta amb l'actual pla general. "Així tindrem el pla general sempre al dia", ha assenyala el mandatari begurenc.

L'alcalde ha justificat aquest encàrrec urbanístic per evitar problemes sobre l'estat del pla arran de les moltes modificacions aprovades en aquests 13 anys de vigència que porta. D'aquesta manera, l'àrea d'Urbanisme podrà consultar al dia d'avui l'actual situació del pla, com també tothom que vulgui fer una actuació urbanística al municipi. La incorporació de les modificacions al pla general no té cap validesa legal, segons es recorda des de l'empresa, que només es pot aconseguir fent una nova revisió del planejament, però és conscient que en tenir en compte els canvis s'aconsegueix que el pla general "sigui viu". "Ara tothom sabrà com està el pla i què s'hi pot fer", ha afegit Loureiro.

A més, en fer la cartografia s'ha decidit utilitzar un sistema de coordenades de referència a Europa. D'aquesta manera, a part de posar-se al dia, s'aconseguirà un ajustament perfecte entre l'actual pla general i les modificacions. "L'adaptem i unifiquem al model europeu", ha conclòs l'alcalde.

Fotografia: Ajuntament de Begur