100 noves places d'aparcament a Begur

Begur ja compta des d’avui amb un nou aparcament, amb més de 100 places per a cotxes, a part de diverses places per a autocars.

El nou pàrquing ocupa la finca que hi ha a l’accés principal al poble, al costat del giratori, el qual també ha servit per dignificar l’entrada. Després de Setmana Santa es preveu acabar les obres complementàries del nou aparcament, com és l’enllumentat, l’enjardinament, una darrera capa de gresa i la distribució interior. Al mateix temps, s’ha millorat l’aparcament que hi ha al giratori del trencant d’anar a sa Riera: condicionament, enllumenat i millora de l’accessibilitat per als vehicles i les persones. A més, el regidor d’Obres i Serveis, Marià Renart, ja ha manifestat que preveu condicionar una nova zona d’aparcament a l’entorn del nucli antic.

El nou aparcament, que ocupa una superfície de 4.258 metres quadrats, també comporta una reordenació del trànsit del seu entorn. Així, per aparcar-hi caldrà entrar pel giratori, carrer de Carles d’Homs i carrer Urbanització es Valls, que només tindrà la direcció de sortida. El lateral d’aquest vial s’ha deixat com aparcament per a autocars. A més, a l’extrem est, a tocar el giratori, s’ubicarà un punt d’informació turística durant la temporada alta.

La finca, coneguda com la vinya de l’Artiga, està pendent de cessió, ja que està classificada com a zona verda pública, si bé, provisionalment, se li pot donar altres usos que no comportin la implantació de construcció. L’Ajuntament, segons acord de la junta de govern del 2 de febrer passat, ha acordat arrendar-la un any amb pròrroga automàtica anual. Es fixa una renda anual de 3.000 euros, més l’IBI, que ronda els 400 euros.

La creació de nous espais d’aparcament a l’entorn de Begur és una de les prioritats que s’ha marcat el nou equip de govern. L’any passat, ja van crear més de 350 noves places. “Volem trencar aquesta imatge de què a Begur no hi ha aparcaments”, ha assenyalat Renart.