Aiguablava té un nou camí per als vianants que van a peu a la platja

L’Ajuntament de Begur ha creat un camí de vianants al lateral del darrer tram de la carretera que va a Aiguablava, amb l’objectiu d’evitar l’aparcament de vehicles i, al mateix temps, garantir la seguretat dels que baixen a la platja a peu. 

El camí està delimitat amb una tanca de fusta tractada, com s’està fent també a la carretera de Begur a Palafrugell per Esclanyà, entre les entrades nord i sud de la urbanització Residencial Begur. “Volem garantir la seguretat dels vianants”, ha manifestat l’alcalde Joan Loureiro, que vol deixar clar que les persones són la prioritat del nou equip de govern.

El camí de vianants d’Aiguablava va a la banda dreta de la carretera GIV-6532, des del pàrquing que hi ha sobre la platja fins a la finca de ses Falugues. Són uns 200 metres de lateral, que fins ara era molt utilitzat per molts automobilistes per aparcar els seus vehicles, amb el conseqüent perill viari que representava per als altres conductors i, sobretot, per als vianants que baixaven a la platja a peu, els quals havien de passar per la pròpia calçada viària. La construcció del vial, enllestit a finals de maig, ha costat 8.358,30 euros, dels quals 4.614,56 provenen de l’adquisició de les travesses i pals a l’empresa Fitor Forestal i la resta, 3.743,74, dels treballs de col·locació, que ha realitzat l’empresa Antonio Milena Bolívar.

Residencial Begur

D’altra banda, s’està allargant el camí de vianants que connecta el nucli urbà de Begur amb l'entrada nord de la urbanització Residencial Begur, el qual va paral·lel a la carretera GI-P-6531 de Begur a Palafrugell, fins a l'entrada sud de la mateixa urbanització. El camí entre les dues entrades de la urbanització té una llargada d’uns 1.500 metres i es preveu que estigui abans de la temporada estival. Al llarg del recorregut passa pel costat d’un càmping i un supermercat. L’execució de les obres les està fent l’empresa Construccions i obres Freitas SL de Begur per 103.139,87 euros. L’Ajuntament ha aconseguit una ajuda de la Diputació de Girona de 75.000 euros per a la seva execució.

El projecte preveu la millora de les condicions físiques, tant a nivell d'amplada com de pavimentació, com també de la seguretat, amb la col·locació de barreres de protecció de fusta tractada al llarg de tot el seu recorregut paral·lel amb la carretera local. L'actuació segueix la mateixa pauta de la primera fase, que va del nucli a l'entrada nord de la urbanització -uns 1.000 metres- i que va entrar en servei l'estiu del 2005. El paviment serà de sauló, controlant les pendents, mirant que sigui d'un màxim del 2%.  Respecte a les barreres de seguretat, s'eliminaran les de metall existents actualment en alguns trams de la carretera, que és propietària de la Diputació de Girona. A més, es col·locaran, com ja es va fer en la primera fase, senyals verticals per indicar de l'existència del pas de vianants.