Els calongins prioritzen adaptar els passos de vianants

403 calongins han participat en el procés de participació que impulsava l’Ajuntament de Calonge per tal d’escollir a quins projectes es destinaven fins a 50.000 € del pressupost municipal d’inversions.
This text will be replaced
 
El que ha obtingut més puntuació ha estat el de millora dels passos de vianants, que preveu adaptar les voreres per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar així el pas tan de persones amb mobilitat reduïda, com també de gent gran o de famílies amb cotxets. En segona posició s’ha situat el projecte de millora dels camins rurals, que preveu millorar el manteniment de la xarxa de camins rurals del municipi, cada cop més utilitzada com a espai d'oci per caminar, córrer o anar en bicicleta. El tercer lloc en la preferència dels participants ha estat la millora de la xarxa de carril bici, que proposava crear nous trams que permetran millorar l'enllaç amb els trams existents. La quarta posició ha estat pel projecte de millora de la seguretat de les pistes polivalents del Parc de Sant Julià de Lòria i de la Plaça del Corriol, seguit de la nova pavimentació de l’aparcament i accés al cementiri Les menys votades han estat l’adequació d’una zona verda i la creació d’un pipican. En últim lloc ha quedat el projecte de millora de l’accés a l’Hotel d’Entitats. 
 
La majoria de les persones han participat amb vot online, 280, metre que presencialment ho han fet 123 persones.
 
Des de l'àrea de Participació Ciutadana valoren molt positivament la participació en aquest primer procés participatiu vinculat al pressupost municipal. A  banda dels processos de participació també s'ha obert un canal de comunicació directa online, a través de la plataforma Participa, on els veïns i veïnes poden fer arribar les seves opinions.