Calonge dissol l'EPEL

L'Ajuntament de Calonge ha dissolt l'organisme públic tutelat que s'encarregava de gestionar el conjunt d'obres i reformes urbanístiques de la urbanització Mas Pere. L'EPEL s'ha elimitat amb els vots dels tots els regidors amb representació a l'Ajuntament.  
This text will be replaced
INTERVÉ: Jordi Soler Alcalde de Calonge i Martí Fonalleras Portaveu d'ERC de Calonge Tot i la dissolució d'aquest òrgan de gestió el procés de reparcel·lació del Mas Pere continua endavant. L'alcalde va explicar durant el plenari que s'ha encarregat una nova auditoria sobre la urbanització per valorar els serveis que hi ha contemplats en el projecte. Tot i que encara no es té el calendari de com podrien avançar les obres, Soler va assegurar que no els tràmits no s'haurien de demorar massa.
 
 Per altra banda i en el mateix plenari es va presentar la liquidació del pressupost 2016 que ha permès amortitzar prop d'un milió 800 mil euros, de manera que l'endeutament a finals d'aquest any es situarà en el mínim històric del 23'15%. Es tracta d'un sobrant de diners que l'Ajuntament no pot destinar a inversions si no que serveix per amortitzar deute. Una realitat que des d'Esquerra Republicana de Catalunya els van recriminar ja que consideren que si s'hagués planejat millors aquests diners es podrien invertir en projectes necessaris pel municipi.
 
L'alcalde que va titllar al regidor d'Esquerra de fer demagògia va deixar clar que el govern es cenyeix a complir la llei.
 
En el mateix ple també es va posar sobre la taula que avui finalitza el contrate de recollida de residus i escombraries. A partir de dilluns les empreses interessades podran presentar-se a la nova licitació.