Calonge neteja diversos trams de les lleres del municipi

L’Ajuntament de Calonge ha iniciat la neteja de diversos trams de rieres del municipi, amb l’objectiu de mantenir les lleres de les principals rieres en bon estat i millorar així la seguretat en cas de pluges intenses.

La neteja de les lleres ha començat aquest mes de gener per la riera de Riufred, al seu pas per la urbanització Rio de Oro i seguirà durant aquest any 2015 amb la neteja també de tot el tram de la riera Aubi que passa pel municipi de Calonge, la de la riera del Tinar en el tram que va des de l’escola Pere Rosselló fins a enllaçar amb la riera de Calonge a l’avinguda de la Unió i la de Riufred des del carrer Bitller fins a la benzinera de Calonge.

Aquestes actuacions suposaran una inversió de 15.000 € i es realitzen mitjançant un acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquest sentit, l’Ajuntament de Calonge ha presentat la proposta de neteja de les diverses rieres per optar a la subvenció establerta per l’ACA per la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà. Està previst que aquesta Agència aporti una subvenció que cobrirà el 80% de les actuacions a les rieres, mentre que l’Ajuntament de Calonge hi aportarà el 20% restant.

Les actuacions de neteja i manteniment de les rieres del municipi s’emmarquen dins del programa de manteniment de lleres que està desenvolupant l’Àrea d’Eficiència Energètica i Medi Ambient de l’Ajuntament de Calonge. Aquest programa preveu calendaritzar les actuacions a les rieres, amb l’objectiu de millorar la seguretat en cas de pluges intenses, actuant en l'eliminació imprescindible d'aquells elements que dificultin la capacitat natural de desguàs de la llera, i rioritzant els àmbits en els que la manca de capacitat hidràulica pugui afectar a zones urbanes, infraestructures i bens.