L'oposició de Calonge reclama revisar el model pressupostari i que es gestioni millor per evitar acumular tant superàvit

L'Ajuntament de Calonge ha aprovat en ple ordinari una modificació de crèdits del pressupost d'enguany que incorpora 1 milió 400 mil euros del romanent de tresoreria de l'exercici anterior. Tot i que l'oposició en bloc coincideix que l'Ajuntament té molt bona salut pressupostària i que és bo tenir cada any superàvit el govern es va quedar sol aprovant el punt.
Des d'Esquerra Republicana però també des d'Avancem-Mes consideren que s'hauria de revisar la getsió, fins i tot le model pressupostarri.
 
This text will be replaced
 
El govern defensa totalment aquest model de pressupost perquè asseguren que els serveis tècnics així els aconsellin que sigui. A Calonge-Sant Antoni hi ha diversos recursos judicials oberts per l'enderroc d'edificacions de les que es van concedir dubtoses llicències ja fa uns anys. Si l'Ajuntament hagués d'assumir els costos d'aquests enderrocs amb les indemnitzacions corresponents l'economia municipal quedaria embarrancada.
 
El portaveu d'Esquerra Republicana Martí Fonalleras va alertar que la indemnització vinculada al no enderroc de l'edifici Llevantí de Mar de Sant Antoni no ha de recaure sobre el ciutadà del municipi que no té cap responsabilitat sobre l'error urbanístic comès al respecte. Tot i felicitar-se pel mínim cost d'aquesta indemnització, uns 330 mil euros, Fonalleras creu que s'ha de reclamar el seu pagament a qui pertoqui.
 
Els diners sobrants del pressupost de l'exercici anterior el govern està obligat a destinar-los per rebaixar deute o en inversions sostenibles. Això implica que els diners s'acaben destinant a les obres que políticament el govern considera més prioritàries.
 
Ja en l'apartat de precs i preguntes la portaveu d'Avancem va preguntar per la continuïtat o no de l'EPEL, l'alcalde va contestar que s'està estudiant i que ell és partidari d'eliminar-la. Recordem que aquesta entitat es va crear el 2012 com a instrument autònom per abordar les obres d'urbanització de Mas Pere, Font Romà o Treumal de Dalt.