Calonge vol ser el referent català en innovació TIC en turisme i cultura gràcies a l'estratègia SmartCAT

Calonge-Sant Antoni és el municipi pioner que es prendrà com a referència a tot el territori català pel que fa a innovació TIC en matèria de turisme i cultura. Calonge, juntament amb Vilafranca del Penedès, Cambrils, Sant Cugat i Terrassa, forma part de l'estratègia SmartCAT de la Generalitat.

This text will be replaced


Aquest projecte consisteix en agafar cada un d'aquest cinc municipis i prendre'l com a pilot d'una temàtica concreta per buscar problemàtiques i aspectes a millorar i intentar treure'n conclusions i solucions dins del marc de les Smart Cities que siguin exportables a altres poblacions.

És per això que, sota una iniciativa anomenada Smart Challenge, es van reunir a Sant Antoni representants dels sectors públic i privat del turisme i la cultura de l'àrea de Girona per intentar plantejar reptes que resolguin problemes concrets mitjançant un brainstorming.

Aquests reptes s'havien de materialitzar en resultats finals generalment de tipus informàtic com aplicacions per mòbils; software per gestionar dades i informació, és a dir, l'anomenat Big Data; o projectes relacionats amb l'Internet of Things o Internet de les Coses.