PRECS I PREGUNTES: Calonge-Sant Antoni, 5 sentits 1000 emocions

El 8 d'abril es presentarà públicament la nova campanya de promoció del municipi que tindrà l’eslògan 'Calonge-Sant Antoni, 5 sentits 1000 emocions' que inclou diferents accions com la posada en marxa d'un videowall interactiu a l'oficina de turisme de Sant Antoni, material de promoció interactiu i d'altres propostes.

This text will be replaced

El regidor de Turisme, Joan Caner, també ha explicat que durant la temporada turística faran més d'un miler d'enquestes per conèixer les demandes dels usuaris de les platges per on passem 800.000 banyistes durant la temporada turística. L'objectiu del pla estratègic de platges es assolir l’excel·lència a les platges i donar continuïtat a la posada en marxa de diferents serveis en els darrers anys.

El regidor, a més, parla de l'estratègia de promoció que segueix el municipi assistint a les fires d'una quinzena de ciutats d'arreu d'Europa, l'Estat i Catalunya.