Castell-Platja d'Aro aprova el pressupost de 28 milions d'euros amb 53 milions per inversió

El plenari de Platja d'Aro ha aprovat el Pressupost ordinari pel 2017 que puja a gairebé 28 milions 300 mil euros, una xifra que suposa un creixement del 5% respecte la previsió de despesa del pressupost vigent.
This text will be replaced
El document presenta un desequilibri de 480 mil euros, aquest sobrant a la previsió d'ingressos es destinarà a la reposició del clavegueram. D'aquest pressupost el govern en va destacar que s'ha fet un esforç important per engreixar les subvencions que es donen. Han treballat per reduir els interessos que es paguen a les entitats bancàries i també disminueixen les amortitzacions. Pel que fa a les inversions la previsió és de 53 milions d'euros. Dins d'aquest gran paquet s'hi contemplen les contribucions especials que hauran de pagar els veïns amb les urbanitzacions de Mas Nou - Mas Semí, també de la urbanització Mont d'Aro i del sector oest Sant Pol.
 
En un ple que es va allargar fins ben entrada la matinada cada regidor de govern va exposar el pressupost de la seva àrea. D'entre totes destacar el nou centre cívic de Castell d'Aro i l'ampliació del de Platja d'Aro; l'ampliació també de l'escola bressol de Castell d'Aro, l'ampliació de la Biblioteca de Platja d'Aro, també d ela comissaria de la Policia Local, la culminació de les obres al nou equipament cultural Museu de la Nina i Casinet, la vorera i carril bici que ha d'unir Castell d'Aro i Platja d'Aro, la peatonalització d'uns trams de carrers perpendiculars al passeig marítim i l'ampliació de la bassa del Parc dels Estanys. En turisme s'incrementa la partida al Festival Nits de Jazz pel seu 20è aniversari, es farà nova la web del ciutadà adequant-la com a portal de transperència de l'ajuntament, s'incrementaran els premis de Carnaval per aconseguir major qualitat de les colles que hi participen i s'insistirà en la promoció turística internacions.
 
Tan Iniciativa com Esquerra van criticar els comptes per ser poc participatius i sobretot per discrepàncies polítiques en el capítol d'inversions. Tenint en compte la bona salut econòmica de l'ajuntament amb romanents de més d'1 milió d'euros, l'oposició reclama que es baixi la pressió fiscal dels ciutadans.
 
Un any més el pressupost ve acompanyat per un informe de l'interventor on s'alerta de certes ilegalitats en el capítol de personal. S'exigeix a l'equip de govern que apliqui d'una vegada per totes la Relació de Llocs de Treball que acabarien amb els complements de dubtosa legalitat que avui acompanyen els contractes salarials del personal.