L'ACA adequa més de 2 quilòmetres de la llera del riu Ridaura

L'agència Catalana de l'Aigua ha intervingut en un tram de més de 2 quilòmetres del riu Ridaura amb diverses tasques per tal de recuperar el seu ecosistema i sobretot amb l'objectiu de garantir una bona circulació de l'aigua en aquest tram. Els treballs han consistit a retirar arbres tombats, fer poda selectiva de la vegetació emergent i la retirada de residus. 
This text will be replaced
 
A més també s'han eliminat les arrels i rizomes d'espècies vegetals invasores per afavorir la proliferació de la vegetació pròpia de la zona. Principalment s'han retirat vegetals de canya que impedien el creixement de les espècies autòctones.
 
Amb aquesta actuació es tracta de, d'una banda,  recuperar i conservar aquest espai de gran interès natural i paisatgístic i d'altra, garantir la circulació de l'aigua per reduir el risc d'inundació, evitant possibles danys en béns i infraestructures.
 
De fet, la zona del Ridaura està sotmesa a diferents impactes que han degradat diversos trams, un d'ells és el fet que aquest espai conviu juntament amb el nucli urbà i per tant, queda totalment aïllat d'altres sistemes naturals. Aquest fet acaba per afavorir la degradació de la zona i conseqüentment l'abocament de deixalles urbanes.
 
Les tasques ara ja finalitzades han tingut un cost aproximat de 2.000 euros.