Costa Brava Esports - Trajectòria F.E. Palamós

Entrevista a Jordi Noguer. Joan Pau Pérez i Joan Màrmol que ens venen a parlar de la trajectòria de la Fundació Esportiva Palamós