La Bisbal rescindeix el contracte amb Sorea

L'Ajuntament de La Bisbal ha rescindit el contracte d'abastament d'aigües amb Sorea perquè la pròrroga del contracte signada el 2009 va ser declarada nul·la per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Es comença a tancar així una d'aquelles carpetes històriques i incòmodes que ha estat sovint motiu de disputa, principalment, entre ERC i PSC
 
El contracte amb Sorea data del 1980 i ha patit tres pròrrogues, els anys 2.000, 2.005 i 2.009. Aquest darrer any, amb Sais d'Alcalde, es va ampliar el contracte 20 anys més incorporant-hi diverses despeses i inversions a la xarxa d'abastament d'aigües.
 
Amb el socialista Òscar Aparicio d'alcalde el nou equip de govern va considerar que aquesta ampliació no s'adequava a la llei i a final de la legislatura passada es va acordar buscar un àrbitre que estudiés el cas: La Comissió Jurídica Assessora.  Aquest àrbitre va dictaminar a l'octubre que efectivament el contracte era nul. Va argumentar que els documents signats no respectaven la llei i que s'havia d'haver licitat el servei de nou.
 
Des de llavors l'Ajuntament ha estat estudiant tota la documentació per anul·lar-lo sense deixar cap escletxa legal que deixés descoberta la posició de l'Ajuntament davant un hipotètic recurs al Contenciós-Administratiu per part de l'empresa. 

No pensen pagar cap indemnització

La decisió té el recolzament de tots els grups municipals i comportarà el pagament de les obres fetes per Sorea des de la pròrroga del contracte, que podrien pujar a 1,2 milions d'euros. En canvi l'Ajuntament no preveu abonar cap indemnització.
 
Des de l'Ajuntament deixen clar que la decisió no repercutirà en un augment de la tarifa de l'aigua perquè preveuen pagar a Sorea amb romanent de tresoreria. 

Estudiar la viabilitat de municipalitzar

Ara, un cop rescindit el contracte l'Ajuntament estudiarà la remunicipalització del servei. De fet, ja s'ha encarregat un estudi de la seva viabilitat. Fins que no es faci efectiva la recisió, és a dir, fins que no hi hagi una nova empresa que porti el servei, Sorea el seguirà donant en funcions. 

Notícies relacionades