L'ajuntament de La Bisbal escurça el temps de pagament a proveïdors

En el decurs d’aquest exercici 2012, l’equip de govern de l’Ajuntament de la Bisbal format per PSC i CiU ha elaborat i executat un pla d’ajust de les finances municipals, amb, entre d’altres,

l’objectiu de donar compliment de la llei contra la morositat comercial.

 

En el darrer informe de la intervenció municipal, i previ a l’aprovació del Pla d’Ajust, es va donar compte al ple que durant el 2011 el consistori pagava als seus proveïdors a una mitjana de 111 dies vista.

Conscients del moment econòmic general i coneixedors de les dificultats de tresoreria de les petites i mitjanes empreses, i en vista dels primers resultats positius de les mesures aplicades en el Pla que s’han traduït en una major disponibilitat econòmica de les arques municipals, amb un estalvi de prop de 50.000 euros mensuals, el consistori en data 10 de desembre d’enguany, ha abonat als proveïdors les factures pendents amb venciment el mes de desembre, gener i febrer del 2013.  En paraules de l’alcalde i regidor d’hisenda, Òscar Aparicio  “Pocs mecanismes té l’Ajuntament per reactivar l’economia local, però un d’ells es pagar puntualment als proveïdors. Tal i com paren posar de relleu amb motiu de l’aprovació del Pla d’ajust de les finances municipals, un dels objectius del Pla era complir amb el que s’estableix a la llei contra la morositat comercial. Amb aquesta mesura ens situem a un nivell de pagament que no s’havia aconseguit en els darrers 25 anys del nostre ajuntament, i que s’havia incrementat dels 90 als 111 dies en els darrers quatre anys.

Aquesta mesura, sumada a la ja anunciada de rebaixar l’Impost de Béns Immobles i de Construccions, i de la taxa d’activitats, la congelació de la resta de taxes i impostos, i l’assoliment per l’exercici 2013 d’uns recursos propis per la inversió en manteniment, a uns nivells de l’any 2006, són el principal instrument que el nostre ajuntament pot realitzar per superar la difícil situació econòmica general i bisbalenca en particular.”

Es preveu que aquest esforç tingui continuïtat a partir de l’1 de gener 2013, on es pren el compromís d’abonar  les factures seran a 60 dies, i amb el compromís que abans que finalitzi el proper any situar-se en un pagament a 30 dies.