Les actuacions al Daró netegen 4,5 tones de residus

El director de “la Caixa” del Baix Empordà, Gabriel Gual; el vicepresident de la Diputació de Girona i diputat d'Acció Territorial, Miquel Calm, i l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, han presentat avui els treballs de millora i recuperació fluvial del Daró, al seu pas pel municipi de la Bisbal, amb un cost total de 94.385,37 €, dels quals 67.604,30 € els inverteix l’entitat financera.
Els treballs de millora del riu es varen iniciar el passat mes d’octubre, i tenen per objectiu recuperar un tram de 2.700 metres lineals d’ambdós marges, amb actuacions que van des del pont de l'Escorxador o de l'Embut fins a prop de la intersecció amb el rec del Molí.
Aquest projecte té l'origen en el Pla de Recuperació Integral del Riu Daró dins del TM de la Bisbal d'Empordà (2008-2010), encarregat per l'Ajuntament i realitzat per GEOSERVEI, i dóna continuïtat a la recuperació ambiental del riu Daró realitzada l'any 2010 en aigües de més amunt del municipi, entre el sector de la piscina municipal i el pont de la circumval•lació. L'objectiu de l'Ajuntament respon a la voluntat d'aturar i corregir la devaluació que ha sofert el riu al llarg d'anys, tant en el terreny ambiental com hidromorfològic i social. A la vegada, també es pretén millorar la funció d'aquest riu com a connector entre la zona forestal del massís de les Gavarres i la plana agrícola del Baix Ter.
Les actuacions
Fins abans d'iniciar els treballs de millora, l’espai on s'ha actuat presentava un estat de degradació important, a causa de la presència d'espècies al•lòctones com ara les canyes, d'espècies autòctones en mal estat i de l'existència de deixalles i runa. Les actuacions que s'han dut a terme han permès preservar i potenciar la vegetació de ribera mitjançant l'eliminació de flora al•lòctona invasora i la plantació d'espècies arbòries i arbustives autòctones, la retirada de matèria vegetal de les lleres per tal de millorar la circulació de l'aigua en cas d'avingudes i la realització de treballs silvícoles de millora per afavorir la recuperació del bosc de ribera existent.
En concret, els treballs han consistit a retirar prop de 30.000 metres quadrats de canya americana, i a eliminar altres espècies invasores, com ara l'ailant i la robínia mitjançant l'aplicació d'herbicides per endoteràpia. La canya s'ha retirat mitjançant estassades consecutives, amb l'objectiu de debilitar-ne el rizoma. Per tal que l'actuació sigui un èxit, l'Ajuntament seguirà estassant els rebrots fins que deixin d'aparèixer. A la vegada, la plantació d'arbres de ribera, gràcies a l'ombra que aquests projecten, també impedirà que rebrotin.
La plantació d'arbres i arbustos de ribera autòctons s’ha realitzat amb espècies genèricament certificades i amb origen a la zona dels treballs, com són ara freixes, àlbers, alocs, salzes, sargues, sàlics, gatells i tamarius. Els residus presents, com ara plàstics, runes i altres abocaments il•legals, s'han anat retirant a mesura que s'han trobat. En total s’han retirat 4,5 tones de residus de la llera, els quals s’han gestionat selectivament.
Altrament, l’actuació ha permès identificar un tram fluvial, a la banda exterior d’un meandre, on es produeix de forma predominant una acumulació de sediments dins el llit del riu. Aquesta barra fluvial suposa una reducció important de la capacitat de desguàs del Daró en aquest punt, i podria ser la responsable del fet que el desbordament del Daró al barri de l’Aigüeta es produeixi especialment en un punt concret i amb una recurrència superior a la que caldria esperar, d’acord amb la capacitat hidràulica del riu en el tram fluvial aigües avall del pont de l’Embut. L’Ajuntament està estudiant mesures en aquest sentit.
Totes les tasques, les han dut a terme les brigades del Centre Especial de Treball Tramuntana, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquest centre té per objectiu la inserció laboral i la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel•lectual.

L'Ajuntament de La Bisbal, la Diputació de Girona i La Caixa han finançat la neteja de la llera del riu Daró i la reintroducció d'espècies autòctones. Aquesta neteja ha permès extreure 4,5 tones de residus i més de 30.000 metres quadrats de canyissar americà, una espècia invasora

Els treballs de millora i recuperació fluvial del Daró, al seu pas pel municipi de la Bisbal, han tingut un cost total de 94.385,37 €, dels quals 67.604,30 € els inverteix l'obra social La Caixa

Els treballs de millora del riu es varen iniciar el passat mes d’octubre, i tenen per objectiu recuperar un tram de 2.700 metres lineals d’ambdós marges, amb actuacions que van des del pont de l'Escorxador o de l'Embut fins a prop de la intersecció amb el rec del Molí.

Aquest projecte té l'origen en el Pla de Recuperació Integral del Riu Daró dins del TM de la Bisbal d'Empordà (2008-2010), encarregat per l'Ajuntament i realitzat per GEOSERVEI, i dóna continuïtat a la recuperació ambiental del riu Daró realitzada l'any 2010 en aigües de més amunt del municipi, entre el sector de la piscina municipal i el pont de la circumval·lació.

L'objectiu de l'Ajuntament respon a la voluntat d'aturar i corregir la devaluació que ha sofert el riu al llarg d'anys, tant en el terreny ambiental com hidromorfològic i social. A la vegada, també es pretén millorar la funció d'aquest riu com a connector entre la zona forestal del massís de les Gavarres i la plana agrícola del Baix Ter. 

Un espai molt degradat

Fins abans d'iniciar els treballs de millora, l’espai on s'ha actuat presentava un estat de degradació important, a causa de la presència d'espècies al·lòctones com ara les canyes, d'espècies autòctones en mal estat i de l'existència de deixalles i runa. Les actuacions que s'han dut a terme han permès preservar i potenciar la vegetació de ribera mitjançant l'eliminació de flora al·lòctona invasora i la plantació d'espècies arbòries i arbustives autòctones, la retirada de matèria vegetal de les lleres per tal de millorar la circulació de l'aigua en cas d'avingudes i la realització de treballs silvícoles de millora per afavorir la recuperació del bosc de ribera existent.

En concret, els treballs han consistit a retirar prop de 30.000 metres quadrats de canya americana, i a eliminar altres espècies invasores, com ara l'ailant i la robínia mitjançant l'aplicació d'herbicides per endoteràpia. La canya s'ha retirat mitjançant estassades consecutives, amb l'objectiu de debilitar-ne el rizoma. Per tal que l'actuació sigui un èxit, l'Ajuntament seguirà estassant els rebrots fins que deixin d'aparèixer. A la vegada, la plantació d'arbres de ribera, gràcies a l'ombra que aquests projecten, també impedirà que rebrotin. 

S'han extret 4,5 tones de residus

La plantació d'arbres i arbustos de ribera autòctons s’ha realitzat amb espècies genèricament certificades i amb origen a la zona dels treballs, com són ara freixes, àlbers, alocs, salzes, sargues, sàlics, gatells i tamarius. Els residus presents, com ara plàstics, runes i altres abocaments il·legals, s'han anat retirant a mesura que s'han trobat. En total s’han retirat 4,5 tones de residus de la llera, els quals s’han gestionat selectivament.

Altrament, l’actuació ha permès identificar un tram fluvial, a la banda exterior d’un meandre, on es produeix de forma predominant una acumulació de sediments dins el llit del riu. Aquesta barra fluvial suposa una reducció important de la capacitat de desguàs del Daró en aquest punt, i podria ser la responsable del fet que el desbordament del Daró al barri de l’Aigüeta es produeixi especialment en un punt concret i amb una recurrència superior a la que caldria esperar, d’acord amb la capacitat hidràulica del riu en el tram fluvial aigües avall del pont de l’Embut. L’Ajuntament està estudiant mesures en aquest sentit.

Treballs amb integració social

Totes les tasques, les han dut a terme les brigades del Centre Especial de Treball Tramuntana, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquest centre té per objectiu la inserció laboral i la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual.