La Bisbal consitueix el consell d'Infants

L'Ajuntament de La Bisbal ha constituït el Consell d'Infants Municipal, una eina de participació política dels nens i nenes del municipi.

La sessió inaugural es va fer el passat 18 de gener amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio i la regidora d'Ensenyament, Núria Anglada.

El Consell d’infants Municipal es composa d’ alumnes que cursen 6è durant el curs 2012-2013 (4 alumnes de l’Escola Joan de Margarit, 4 alumnes de l’Escola Mas Clarà i 3 alumnes de l’Escola Cor de Maria) essent escollits pels companys de curs.

En la sessió de constitució, els infants van prendre possessió del càrrec amb la lectura de la fórmula protocol·lària de compromís el càrrec davant l’alcalde qui els va fer entrega de diploma i carnet acreditatiu de la seva condició de regidors electes del Consell d’Infants municipal.

El Consell es va posar en marxa amb la lectura i aprovació del Reglament del Consell d’Infants Municipal de la Bisbal d’Empordà i, tot seguit, tots els components van presentar la llista de propostes de les diferents regidories. Igualment, es va establir el calendari de reunions fins a final de curs.En principi, es van fixar dues dates: el 14 de març i el 16 de maig.

Les propostes presentades es van centrar de forma majoritària en la petició de nous equipaments i mesures en la via pública. L’alcalde es va comprometre a passar totes les propostes a les diferents àrees municipals, tot i que va explicar que algunes de les propostes eren de difícil execució per tractar-se de competències supramunicipals i/o de gran cost econòmic. A la sortida tots els assistents valoraven positivament l’experiència en acostar la política municipal als ciutadans i en permetre que els infants del municipi puguin aportar propostes que els hi són pròpies per millorar el dia a dia de la ciutat.

Foto: TotBisbal via Ajuntament de La Bisbal