L'Ajuntament adjudica les obres d'ordenació urbanística de l'entorn de Torre Bisbal

La Torre Bisbal Foto: Google Maps

L'Ajuntament de de La Bisbal ha adjudicat les obres d'ordenació urbanística de l'entorn de Torre Bisbal a l'empresa Burgos Gasull per un valor de 88.479,79 €.

 

El projecte urbanístic es va licitar per procediment obert sense publicitat, i es va convidar a participar a totes les empreses constructores amb seu social a la Bisbal per un valor com a màxim de 111.999,74€. L'únic criteri que es fixava per adjudicar l'obra és que fos el més econòmica possible. Quatre empreses es van presentar al concurs essent escollida Burgos Gasull perquè va presentar el projecte més barat. 

Les obres d’adequació de la vorera de l’illa de Torre Bisbal en la seva primera fase tindran un àmbit d’actuació de la vorera del carrer de l’Aigüeta, carrer Pau Casals i carrer Amor Filial, i consistiran en una renovació completa de l’encintat i del paviment de la vorera, formant itineraris accessibles al seu recorregut, així com la recollida i evacuació de les aigües de pluja als punts baixos i el soterrament dels conductes de l’enllumenat públic.