Vila es compromet a clausurar i restaurar l'abocador de Vacamorta si té l'aval del TSJC

Vacamorta (Google Maps)

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, s'ha compromès a clausurar i restaurar l'abocador de Vacamorta si té l'aval del TSJC.

En concret, Vila ha expressat els seus dubtes sobre el trasllat dels residus en descomposició que ascendeixen a 2,2 milions de tones i que pot comportar, en opinió del conseller, una alta incidència ambiental i sanitària.

"Hem demanat al TSJC que aclareixi fins a quin punt el compliment d'aquesta sentència que efectivament és ferma, s'ha de fer en els termes que havia plantejat fins ara, i confia que ben properament, a través de la secció contenciosa administrativa, ens precisi qen quins termes hi hem de donar compliment", ha dit Vila.

Fins que el tribunal no hagi conegut i valorat les conseqüènices del trasllat d'aquest volum de residus, la instal·lació continuarà operant segons el que estableix la seva autorització vigent. Segons Vila "el buidat i tancament, com es planteja, no en som partidaris sincerament. Creiem que provocaria efectes negatius. Clausura i progressiva restauració? Jo crec que és el camí": A més, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha dit que "és responsabilitat del Govern intentar donar compliment a aquesta setnència, minimitzant els efectes no desitjats".

Abocador il·legal per sentència judicial

El Tribunal Suprem va declarar il·legal l'abocador de Vacamorta el febrer de 2014 i obliga a la Generalitat a restaurar el paratge deixant-lo com es trobava abans que s'hi aboquessin les deixalles. La sentència confirma una d'anterior del 2011 del TSJC, que anul·lava la llicència ambiental que va permetre a l'empresa gestora de l'equipament iniciar l'activitat. La resolució és ferma, no admet recurs i tanca un llarg procés judicial obert fa més d'una dècada per la plataforma contrària a l'abocador.

Foto: Google Maps