La Bisbal prepara un protocol per ajudar els refugiats de la guerra de Síria

Camp de refugiats de Yarmuk (Síria). (Foto: Jordi Bérnabeu / Wikimedia Commons)

L'Ajuntament de La Bisbal treballa en l'operatiu per articular la col·laboració de voluntaris en l'ajuda i acollida dels refugiats de la guerra de Síria.

Es preveu que l’arribada dels primers refugiats a Catalunya es produirà en un termini de tres a sis mesos i el contingent serà, aproximadament, d’unes dues o tres mil persones que arribaran a tres espais de concentració per a la seva posterior reubicació definitiva.

Per donar suport a les tasques d’ajuda humanitària que s’estan fent des d’organitzacions internacionals i administracions, s’han establert quatre línies d’ajuda: suport en la fugida, suport en els municipis de trànsit, planificació i gestió de l’acollida i acollida a Catalunya.

Ajuda econòmica canalitzada per la Creu Roja

L’ajuda, en les dues primeres fases, es traduiria en aportacions econòmiques a les diferents organitzacions internacionals que treballen en les zones més properes al conflicte. L'Ajuntament de la Bisbal canalitzarà aquesta ajuda econòmica a través de Creu Roja.

Pel que fa a la planificació i gestió de l’acollida, el municipi s’ha posat a disposició de la Generalitat i de les institucions competents per fer front a la situació actual i poder-hi respondre de manera satisfactòria.

En l’àmbit comarcal es proposa col·laborar i coordinar-se amb la resta de municipis capitals de comarca per establir una postura comuna en la gestió de l’acollida dels refugiats a cada localitat. Pel que fa a l’àmbit estrictament municipal, s’ha establert un seguit de primeres accions que passen per conèixer les necessitats que s’hauran de cobrir, canalitzar i inventariar els recursos materials i humans de què disposa el territori. També caldrà reforçar els serveis a les persones i la xarxa de voluntaris existents. Finalment, s’haurà d’organitzar la nova xarxa ciutadana d’ajuda i suport als refugiats.

Mobilització de voluntaris

L'Àrea d'Acció Social i Ciutadania-Regidoria de Solidaritat i Cooperació articularà i mobilitzarà els voluntaris a fi que es converteixin en un teixit humà efectiu per a l’acció social. En aquest sentit, ja des d’aquesta setmana mateix, es posa en marxa un curs gratuït d’iniciació al voluntariat.