Licitades les obres per millorar es carreteres del Baix Ter

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha licitat per 785.000 euros les obres de millora de la seguretat viària a la GI-632 al seu pas per Ullà

Es tracta d'un punt negre llargament denunciat pel territori per la sinistralitat que provocava, motiu s'ha establert com a una prioritat dins del pla de millores de les carreteres del Baix Ter que preveu més de 20 milions d'euros d'inversions fins el 2020.

 
Es tracta d'una obra necessària ja que la carretera C-31 a Ullà suporta una densitat de 10.788 vehicles cada dia i a la GI-632 a l’Escala és de 6.232.
 
L’actuació consistirà en la construcció d’una rotonda entre Ullà i la Tallada d’Empordà per millorar la fluïdesa del trànsit. Es preveu adjudicar les obres durant la tardor i iniciar-les entre finals d’any i començaments del vinent amb un termini d’execució és de 5 mesos.
 
 El projecte pretén millorar la canalització del trànsit a la intersecció existent entre la carretera C-31 direcció Verges amb la carretera GI-632 que condueix cap a Bellcaire d’Empordà i l’Escala, actualment formada per un tercer carril central de girs.  
 
A l’encreuament, es construirà una rotonda de 56 metres de diàmetre exterior, amb una calçada de 9 metres amb 2 carrils. El voral interior serà de mig metre i l’exterior d’1metre i mig. 
 
La Generalitat també ha licitat les obres de millora de seguretat viària a la GI-652 a Torrent per 411.000 euros. L’actuació consistirà en la construcció d’una rotonda que millorarà l’accés al municipi i que tindrà 44 metres de diàmetre exterior, 8 metres de calçada i dos carrils. Seguint el mateix curs que a Ullà, es preveu adjudicar les obres durant la propera tardor i iniciar-les entre finals d’any i començaments del vinent, amb un termini d’execució de 5 mesos.