La piràmide demogràfica de Pals

Aquesta és la piràmide demogràfica de Pals. Un municipi amb 2.659 persones amb una lleugera majoria d'homes, 1350 per 1.309 dones.

VÍDEO EN PROCÉS

L'Ajuntament ha publicat al web municipal una radiografia de com és Pals a dia d'avui. Com en tota societat occidental les franges adultes, aquelles compreses entre els 35 i els 60 anys són majoritàries. El segmen d'edat més poblat és el comprès entre els 35 i els 60 anys.

Un 15% dels veïns són d'origen estranger, principalment europeu, amb una important presència d'Alemanys, Britànics i Holandesos. Sumen un 39% de la població estrangera. Marroquins i Hondurenys són els altres dos col·lectius immigrants més nombrosos. Representen un 11 i un 7% dels veïns amb orígens foranis.

Aquestes són xifres de les persones empadronades al municipi, ja que si ens fixem en la població estacional la població palsenca s'incrementa notablement. De fet, multiplica per 3 la seva població en els mesos d'estiu acollint més de 7.800 'veïns nous', el que suma una població total de més de 10.000 habitants.