Pals rehabilita el cementiri

L'Ajuntament de Pals rehabilita el cementiri del poble, que en la seva part més antiga presenta algunes deficiències importants.

Les obres volen solucionar la deterioració del paviment, els paraments i la coberta de les instal·lacions. S'ha detectat humitat, fissures, trencaments superficials i filtracions d'aigua. Els treballs s'aprofitaran també per eliminar les barreres arquitectòniques de la instal·lació i garantir l'accessibilitat a tot el recinte. Les obres duraran tres mesos i no afectaran als horaris d'obertura del camp sagrat.