Es comença a revisar el cadastre de Pals

Pals ha començat a revisar i regularitzar el Cadastre. Fonts municipals han explicat que tot i que es prendran fotografies de les façanes de tots els béns immobles, només es veuran afectades per la regularització les finques que no estiguin ben inscrites al Cadastre.

Amb aquesta actuació el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques Espanyol. pretén corregir els casos de manca de concordança entre les descripcions cadastrals i la realitat a fi d'ajustar la tributació d'aquests immobles a la seva situació real.

Un cop incorporats, els immobles afectats hauran de liquidar les quotes de l'IBI corresponents a exercicis anteriors no prescrits. A més, els propietaris de béns immobles afectats hauran d'abonar al Ministeri d’Hisenda una taxa de 60 € per immoble regularitzat.