Les places de Palafrugell es dinamitzen amb educadors socials durant l'estiu

 

 

 

 

 

 

 

Els educadors de carrer dinamitzen les places del municipi aquest juliol amb una caravana de jocs i tallers.

Els educadors de carrer de Palafrugell dinamitzen les places del municipi durant el mes de juliol amb una caravana itinerant de jocs i tallers diversos. 

Aquest projecte  d’intervenció comunitària, és una iniciativa  conjunta de les àrees de Joventut i de Benestar Social de l’Ajuntament de Palafrugell, gestionada pels educadors de carrer de la cooperativa Suara. 

El projecte de Jocs als barris Playtruck, destinat a adolescents i joves entre 12 i 18 anys, utilitza el lleure com a eina educativa, fomentant les relacions interpersonals i amb la comunitat. S’organitzaran diverses activitats lúdiques, esportives i socials per tal de promoure la inclusió social i la normalització dels espais. 

Aquesta iniciativa es desenvolupa, d’11 a 13h del matí, en els barris més populars de Palafrugell; els dilluns al  carrer Ample, dimarts a la Sauleda, dimecres al Bruguerol, dijous a la Punxa i  dissabte al Mas Mascort. Divendres es faran sortides a l’entorn.