Millores a la platja dels Canyissos

L’Ajuntament de Palafrugell ha millorat la platja dels Canyissos, davant del passatge Jimmy Rena, a Calella de Palafrugell,

procedint a enderrocar uns antics paviments de formigó, d’una rampa que antigament servia per baixar petites embarcacions a mar, i que es trobaven sense concessió administrativa i sense ús.

Les obres d’enderroc s’han fet combinant mitjans mecànics i manuals, amb molta cura de respectar el perfil original del terreny.

D’altra banda, s’ha reconstruït l’escala que hi ha en aquest indret afegint els graons necessaris per arribar fins la platja i també s’ha instal·lat una barana.

Aquestes obres han estat executades per la Brigada Municipal d’Obres durant aquest mes d’octubre i suposen la recuperació d’uns 50 metres quadrats de platja.