L’Ajuntament de Palafrugell redueix la despesa financera en 120.850,40 euros

El deute financer a llarg termini amb les entitats, des de l’any 2011, l’Ajuntament ha realitzat una reducció d’1.600.000 euros aproximadament.

L’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant diferents operacions financeres, ha pogut reduir en 120.850,40 euros el cost previst per pagament d’amortitizació i interessos de l’endeutament financer que manté amb les entitats de crèdit. Aquestes operacions  han consistit en una amortització parcial i en la reducció del diferencial del tipus de referència als préstecs formalitzats en els exercicis 2012 i 2013.

El cost anual previst per l’any 2016 en concepte d’amortització i pagament d’interessos per aquestes operacions era de 316.290,34 i, una vegada efectuades les modificacions, el cost que es preveu és de 195.439,94. Això suposa un estalvi per al consistori de cares al 2016 que es valora en 120.850,40 euros.

Segons manifesta l’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, “amb aquesta operació se segueix treballant amb el màxim rigor econòmic per optimitzar els recursos financers”. D’altra banda, “el fet de reduir l’endeutament ens ha de permetre poder destinar més recursos a les polítiques socials, un dels principals eixos del nostre pla de govern”.

Pel que fa referència al deute financer a llarg termini amb les entitats de crèdit, des de l’any 2011 fins a la data, l’Ajuntament de Palafrugell ha realitzat una reducció d’1.600.000 euros aproximadament.