Baixen els robatoris amb violència i intimidació i augmenten els robatoris a l'interior de vehicles

La Policia Local de Palafrugell ha presentat el balanç de les seves actuacions durant l’any 2015 en el decurs de l’acte institucional de celebració de la festa del seu patró, coincidint amb la festivitat de St. Sebastià de la Guarda.

Des del cos, es valora, en línees generals, com un any positiu pel què fa referència a la seguretat ciutadana i del trànsit, així com en la convivència ciutadana.

La Policia Localen el decurs de l’any 2015 va enregistrar un total de 18.171 incidències de serveis, la qual cosa representa un increment del 16.44% respecte de l’any  2014.

D’aquest nombre de serveis realitzats cal destacar els 752 serveis relacionats amb el trànsit i la circulació, els 816 serveis de patrulles realitzats als diferents indrets de Palafrugell ja siguin en cotxe o a peu, els 660 controls realitzats per diferents motius, els 130 serveis realitzats en matèria assistencial.

Els delictes contra el patrimoni han pujat un 9.65%, tenint en compte la modificació del Codi penal que va entrar en vigor el passat mes de juliol, on les faltes penals van passar, algunes a l’àmbit administratiu i d’altres a delictes lleus. Els robatoris amb força baixen un 9.04% en relació a l’any anterior, els robatoris amb violència i/o intimidació han disminuït en un 27.78%, mentre els robatoris en interior de vehicles han pujat en un 21.67%, això suposa 13 fets més que l’any 2014. Les dades generals, com anys anteriors, continuen en una tendència a la baixa respecte de l’any 2014.

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit han suposat una reducció global del 27.27%, amb una reducció del 66.67% de les infraccions per no haver obtingut mai permís o llicència, d’un 33.33% la reducció per conduir sota els efectes de l’alcohol i droga i una reducció del 50% per conduir sense permís per la pèrdua de punts.

Respecte a les infraccions per tinença i consum de substàncies estupefaents, s’han efectuat 163 denúncies, de les quals la Policia Local n’ha instruït 123.

La Policia Local ha practicat un total de 42 detencions per diferents tipus de delictes, de les 105 totals a la població.

L’any 2015 s’ha enregistrat un total de 299 accidents de trànsit que suposa una disminució del 7.72% en relació a l’any anterior.

També amb caràcter preventiu s’han fet controls per detectar el consum d’alcohol i droga en conductors, fent un total de 611 proves d’alcohol amb un resultat de 52 proves positives.

La Policia Local ha realitzat un total de 478 controls de seguretat viària amb resultat total de 3.388 vehicles controlats, entre els quals cal destacar els 2.160 vehicles controlats per seguretat tècnica del propi vehicle (ITV) i assegurança així com per la documentació del conductor.

En matèria de mobilitat aquest 2015 s’ha executat el Pla direccional del nucli de Palafrugell centre amb la finalitat de millorar la informació als conductors i als vianants dels llocs d’interès municipal.

S’ha projectat el Pla integral de renovació de la senyalització vertical al nucli de Palafrugell que haurà de complir les perspectives de renovar i millorar la senyalització vertical existent per a que siguin més adequades i adaptades a la millora de la seguretat viària així com el projecte de zona 30 del carrer Creu Roquinyola.

En la Secció de Protecció Civil s’han redactat i actualitzat un total de 8 plans d’autoprotecció. S’han fet un total de 3 simulacres del plans d’autoprotecció i 5 informes.

En el decurs de l’acte s’ha felicitat públicament a diversos agents del cos policial per la seva intervenció en actuacions de mèrits al servei de la comunitat. També han estat reconeguts altres forces i cossos de seguretat (Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia i Mossos d ‘Esquadra) per la seva col·laboració amb la Policia Local.

La Policia Local ha felicitat també a 3 agents pels seus 25 anys de servei en el cos policial, la tasca realitzada per una administrativa de l’a`rea de Seguretat.

L’agent Antonio García ha rebut una placa en ocasió de la seva jubilació.