La deixalleria municipal de Palafrugell habilita un contenidor per a les càpsules de cafè

L’Ajuntament de Palafrugell s’ha adherit al conveni que el Consell Comarcal del Baix Empordà va signar amb l’empresa Nestlé per a la recollida de càpsules de cafè, tant d’alumini com de plàstic.

 D’aquesta manera, a la Deixalleria Municipal de Palafrugell s’hi poden portar les càpsules de cafè, on s’ha habilitat un contenidor per a les d’alumini i un altre per a  les de plàstic.

Les càpsules de cafè, que s’han anat popularitzant en els darrers anys, han suposat un problema de gestió amb els sistemes actuals de recollida. En ser un producte que porta incorporats matèria orgànica (cafè) i plàstic i alumini, tot junt, no pot anar al contenidor d’orgànica ni tampoc al d’envasos, i calia donar-li una tractament específic.

Per tant, en principi, es dipositava directament al contenidor de rebuig, però es perdia la possibilitat de reciclatge dels seus materials amb el conseqüent impacte ambiental.