Millores a la deixalleria Municipal de Palafrugell

Aquesta setmana s'han iniciat una part de les inversions previstes a la Deixalleria de Palafrugell, en el marc del nou contracte de recollida de residus i neteja viària signat el passat mes de novembre entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'empresa URBASER SA.

Concretament s'estan instal·lant dues màquines compactadores per a optimitzar l'espai d'emmagatzematge i el transport dels residus que es produeixen fins al gestor. Una és una compactadora amb caixa tancada per als envasos lleugers i cartró, l'altra és una màquina per premsar altres residus dipositats en caixa oberta, com els voluminosos o la poda.

D’altra banda, també hi ha altres millores programades que s'executaran durant els propers mesos, com la construcció d'un cobert per a l'emmagatzematge de pneumàtics i residus d'aparells elèctrics i electrònics, renovació de la senyalització, i la instal·lació d'una barrera per al control de l'accés.