La Policia Local de Palafrugell està controlant les distraccions al volant

Des del dilluns passat i fins el diumenge 13 de març la Policia Local de Palafrugell porta a terme una campanya de control i vigilància sobre distraccions al volant. Com ja és habitual, aquestes campanyes temàtiques de seguretat viària, aniran acompanyades d’un treball estadístic.

Les Unitats de la Policia Local que hi participen seran les unitats de motoristes, les unitats de proximitat i les unitats de patrulles de seguretat ciutadana.

Les accions que es porten a terme són les de controlar  i corregir aquelles infraccions que es detecten en relació a l’ús de telefonia mòbil, GPS o pantalles amb accés a Internet, monitors de televisió i reproductors de vídeo o DVD quan es condueix, així com altres infraccions que es puguin detectar per incompliment a l’art. 18 del RGC.