Ja es pot demanar l'adjudicació de sis parcel·les d'horts urbans de Palafrugell

S'ha obert el termini per demanar l'adjudicació de 6 parcel·les d'hort comunitari a Palafrugell. En aquesta nova convocatòria s'estableix com a únic criteri d'adjudicació el número de registre d'entrada de les instàncies presentades d'entre els sol·licitants que compleixin les condicions establertes. Les persones que no obtinguin cap parcel·la, passaran a formar part de la llista d'espera.

El servei d'horts comunitaris consta d'un total de 32 parcel·les de 75 m2 destinades a particulars i 4 de més grans per a entitats. L'espai disposa d'aigua per al reg, magatzem compartit per a les eines, lavabo adaptat i zona d'aparcament. Les llicències s'atorguen per un període de 5 anys i estan subjectes a la taxa pública que, per al 2016, s'ha establert en 100 euros l'any.