La Policia Local de Palafrugell realitza una campanya de control de velocitat de vehicles

Del 18 al 24 d’abril, la Policia local de Palafrugell, realitza una campanya orientada a controlar la velocitat dels vehicles que circulen pels carrers de la població, la qual s’emmarca dins les accions per combatre la indisciplina viària, segons les directrius genèriques adreçades a les policies locals en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària per a l’any 2016.

Per a la complementació d’aquesta campanya es realitzaran controls amb el cinemòmetre per part dels agents encarregats de la vigilància del trànsit a diferents carrers del municipi, incidint especialment en aquells on s’ha detectat una velocitat mitjana més elevada de la permesa o carrers on s’han produït accidents en que una de les principals causes hagi estat l’excés de velocitat.