Eliminació de barreres arquitectòniques a Palafrugell

La brigada municipal d’obres de Palafrugell està finalitzant les obres d’adaptació d’un total de 17 guals de les avingudes de Calella de Palafrugell amb l’objectiu d’eliminar les barreres arquitectòniques.

Els treballs impliquen l’enderroc i la reconstrucció de la vorera i la consolidació d’un paviment tàctil per a persones amb dificultats visuals.