Reparació del ferm asfàltic a la carretera del Far de Sant Sebastià

L’Àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Palafrugell ha realitzat treballs de reparació del ferm asfàltic de carretera del Far de Sant Sebastià i de la carretera Vella de Calella.

Aquests paviments es trobaven sotmesos a l’acció de les arrels dels arbres, sobretot dels pins, que havien ocasionat moltes deformitats en el ferm asfàltic, en detriment de la comoditat i seguretat dels vehicles que transitaven per aquestes carreteres.

Les feines han consistit en l’eliminació del ferm deteriorat i en la posterior estesa de dues capes d’aglomerat asfàltic en calent i s’han executat combinant efectius de la brigada municipal d’obres i maquinària.