Palamós aprova el pla d'igualtat municipal per unanimitat

El ple de Palamós va aprovar aquest dimarts per unanimitat i sense intervencions en el plenari el pla d'igualtat municipal. Aquest document, negociat entre l'àrea de recursos humans i els sindicats, marca les directrius que s'han de seguir per aconseguir la paritat en els llocs de treball i eliminar el biaix de gènere en determinades funcions i en les retribucions de la plantilla.

This text will be replaced

Entre les mesures que aborda hi ha prioritzar la contractació del gènere minoritari en aquelles àrees on no hiha paritat, garantir una estabilitat contractual igual per a homes i dones, incorporar la perspectiva de gènere en l'adequació de l'espai de treball i els acords sindicats-Ajuntament i buscar eines per compatibilitzar la promoció professional i la vida familiar, malauradament una dicotomia que afecta generalment a les dones.

Àrees masculinitzades o feminitzades

Actualment l'Ajuntament de Palamós té una plantilla de 188 persones amb 76 dones i 112 homes. Malgrat que en línies generals podem dir que hi ha paritat si que el pla detecta àrees masculinitzades o feminitzades, que solen coincidir amb àrees on hi ha molt arrelades rols de gènere tradicionals. Per exemple, les feienes que requereixen menys qualificació o àrees com l'ensenyament, cultura, serveis socials o secretaria tenen una presència majoritària de dones. Mentre que àrees com la brigada d'obres o la Policia Local estan masculinitzades.

El document també ha detectat diferències entre homes i dones respecte a les retribucions. Unes diferències que s'expliquen perquè les dones s'acullen molt més a les polítiques de reducció de jornada i temps parcial, amb el conseqüent descompte salarial que comporta.

Carrers masculinitzats

La perspectiva de gènere va aparèixer més endavant en el ple quan es va aprovar assignar un nom nou a un carrer obert entre el polítgon de la Rutlla Alta, la carretera de Sant Esteve i el carrer Àngel Guimerà. Un nom que la CUP va lamentar que fos un cop més masculí.

El ple, el darrer de l'any, va anar molt ràpid i com a curiositat es va trencar la tradició de no fer Precs i Preguntes. L'alcalde, Lluís Puig, va felicitar el nadal a tot el plenari i ciutadania de Palamós.