Els palamosins voten invertir en el passeig marítim

600 palamosins han participat en el procés de participació ciutadana per decidir el destí de 235.000 euros del pressupost d'inversions.
L'ajuntament va fer unes propostes que els ciutadans havien de votar en dos grups, per una banda la millora del passeig i les places i per l'altra les millores al mobiliari urbà, parcs infantils, espais verds i enjardinaments.
This text will be replaced
INTERVÉ: Lluís Puig, alcalde de Palamós
 
Del procés se n'extreu la necessitat d'actuar a la part central del passeig marítim. Els palamosins han votat majoritàriament instal·lar sauló compactat en el passeig per evitar la pols que s'hi aixeca i els esborancs que es creen. També s'ha votat canviar els canals de reg laterals que ja no s'utilitzen i creen problemes de mobilitat i posar-hi zones enjardinades i llocs de pas. Aquestes inversions tenen una partida de 100 mil euros. 
 
 
El procés de participació ciutadana també ha acordat destinar 50.000 € a l'arranjament i millora de les places de Vilarromà i la del Suro. En aquest cas els ciutadans han prioritzar substituir-ne el mobiliari urbà en comptes de fer canvis en l'enllumenat, elements estructurals o l'enjardinament. 
 
Pel que fa a les millores del mobiliari urbà en el procés participatiu es va posar el preu de papereres, tobogans, terres de cautxú i arbrat perquè els ciutadans es fessin una idea del que costen.
 
L'opció més votada ha estat la de destinar 35.000 € a l'arranjament i ampliació de parcs infantils; 30.000 € a poder adequar els parcs i jardins de la vila, i els 20.000 € restants a millores del mobiliari urbà.
 
Dels 590 ciutadans participants en aquest procés 475 han estat persones empadronades al municipi majors de 16 anys i 115 ciutadans de fora de la vila que han fet un vot no vinculant. Bona part dels ciutadans han respost l'enquesta pel sistema electrònic i la valoració que els participants han fet d'aquest procés de participació ciutadana ha estat de 5´4 sobre 6.