Palamós ja ha cobrat la meitat del deute de la Generalitat

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Economia, ha fet efectiu aquesta setmana un segon pagament del deute corresponent a les obres del Pla de Barris Palamós Millora, que des de l’any 2011 havia anat acumulant amb l’Ajuntament de Palamós.
This text will be replaced
 
Va ser dimarts quan l'Ajuntament va veure ingressats gairebé 1 milió 400 mil euros.  Es tracta del segon pagament que sobre aquest deute ha realitzat el govern autonòmic a les arques municipals després que el passat mes de juny fes efectiva una primera aportació de 600 mil euros.
 
Aquests ingressos permeten eixugar progressivament el deute que la Generalitat té contret amb el municipi, dels quals 3.300.000 euros corresponen concretament a les obres del Pla de Barris Palamós Millora, i la resta, a subvencions diverses dels exercicis 2013, 2014 i 2015. 
 
Les dues transferències realitzades fins ara per part de la Generalitat de Catalunya sumen 2 milions d'euros i queda encara pendent vora  dos milions d’euros més.
 
L’Ajuntament de Palamós té previst destinar part d’aquests diners retornats a amortització de deute a llarg termini. 
 
El govern municipal fa anys que dedica esforços a reclamar aquest important deute.  Finalment el 30 de desembre passat la Generalitat de Catalunya va anunciar el reconeixement dels imports que es devien al municipi, sense especificr ni els terminis de pagament ni si aquest import es fraccionaria o bé es retornaria en un sol cop.