Baixen un 2% les urgències d'estiu

Aquest estiu els Serveis d'Urgències de l'Hospital de Palamós i el programa d'estiu de les Àrees Bàsiques de Salut del Consorci Assistencial del Baix Empordà han atès gairebé 54.000 persones. Les urgències s'han reduït respecte l'estiu 2015 quan es va atendre un miler més de casos.

Els mesos de juny, juliol i agost s'han atès gairebé 20.000 urgències només a l'Hospital de Palamós. En el mes de juny els casos van superar els de l'estiu 2015. Però el mes amb més urgències ha sigut a l'agost. Tot i això les urgències ateses han estat molt similars a les dels anys anteriors.
 
El temps mitjà de permanència al Servei d'Urgències ha estat de 3 hores. Una de les diferències que tenen els casos d'estiu respecte als de l'hivern és que molts dels pacients podrien ser atesos als centres d'atenció primària però al ser estranger el seu punt assistencial de referència és l'hospìtal.
 
Altres patologies recorrents durant aquests mesos turístics són les gastrontiritis, estats febrils puntuals de 24-48 hores i traumatismes.
 
Pel que fa a les Àrees Bàsiques de Salut i pel que fa al programa d'estiu s'han atès més de 34 mil persones.
 
Per fer front a la demanda en la temporada d'estiu tant l'Hospital com l'atenció primària es dota de reforços de professionals.