La Generalitat reconeix El Cor de Maria - Sant Josep com una única escola

L'escola Cor de Maria i l'escola Sant Josep s'han unificat i treballaran a partir de l'1 de setembre com una sola escola. La Generalitat reconeix els centres educatius com una mateixa escola concertada amb un únic codi.
This text will be replaced
INTERVÉ: Cristina Carrión, directora Cor de Maria - Sant Josep / Josep Massallé, Cap d'Estudis de Primària / Anna Ventura, coordinadora de Qualitat
 
Es formalitza per tant, des d'aquest proper curs el que fa molts anys que a nivell pràctic és una realitat, això sí, la unificació portarà novetats a nivell burocràtic i administratiu, també en la reordenació i estructura de les escoles i finalment també afavorirà canvis i millores a nivell pedagògic.
 
Durant aquest estiu s'estan fent unes obres de reforma molt importants a l'edifici de l'escola Cor de Maria, la més antiga de Sant Feliu amb 152 anys d'història. Es reordena el pati i l'edifici principal per fer una escola més adaptada i renovada. Aquets edifici acollirà els alumnes més petits, des de P3 fins a 3r de primària. El Sant Josep, en canvi, que ja ha complert 125 anys, serà l'edifici pels alumnes des de 4t de primària fins a 4t d'ESO. Canvis organitzatius que venen acompanyats per nous valors educatius.
 
Finalment l'escola ha aconseguit aquets any un certificat ISO de qualitat que valora la feina feta en matària d'ordre. La fundació Cor de Maria Sant Josep que existeix des del 2005 ha treballat durant 5 anys per aconseguir aquest certificat que esperen actualitzar anualment.
 
DECLA
 
Les auditories s'han fet a les diferents etapes educatives: infantil, primària i secundària però també al dia a dia de l'escola, servei de menjador inclòs.