Sant Feliu ampliarà i adequarà el Skate Parc i ampliarà la seva vorera fins al Mas Trempat

Foto: Ràdio Sant Feliu

L'Ajuntament de Sant Feliu adequarà, ampliarà i enjardinarà el parc d'skate i també continuarà la vorera que va cap a la zona del Mas Trempat. Aquestes són dues actuacions que començaran properament a la zona de Bujonis.

Segons recull Ràdio Sant Feliu, el govern municipal preveu una inversió de 44.443 euros per millorar els serveis o directament construïr-los allà on no n'hi han, pavimentar el retranqueig, incorporar plans inclinats i una barana de formigó. També s'habilitarà una escala en l'accés principal i s'enjardinarà l'accés existent a peu pla des de la pineda situada a l'est de la pista.

Pel que fa a la vorera s'hi invertirà 27.764 euros i arrencarà de la pista de skate en direcció al Mas Trempat fins el primer carrer de la urbanització.