El Govern de Sant Feliu acusa MES de fer insinuacions sense fonament i mentir

El Govern de Sant Feliu de Guíxols acusa MES de fer "insinuacions sense fonament" i "mentir en base a un imaginari propi i irreal". És la resposta al comunicat que el grup liderat per Pere Albó va fer assegurant que un error informàtic havia inflat en cinc milions d'euros el compte de resultats del pressupost municipal.

Segons el govern problemes amb la sincronització de fitxers electrònics va causar una errada en la presentació del compte de resultats del pressupost del 2015, que va ser detectada pel sistema informàtic de la Sindicatura de Comptes. Un error que va ser subsanat en l'anterior ple però que no implica que s'hagi treballat amb xifres errònies, tal i com va dir Pere Albó.

A través d'un altre comunicat el govern acusa MES d'intentar "espantar la ciutadania" barrejant naps i cols i neguen categòricament que hi hagi cap problema en la comptabilitat municipal. De fet. assegura que "la liquidació pressupostària és correcta i els romanents nets i endreçats":